Product Owner with German

--OMTI sp. z o. o.--
Zespół IT we Wrocławiu tworzy obecnie 3 produkty wewnętrzne dla międzynarodowej firmy. Poszukujemy PO dla systemu do zarządzania zespołem projektowym. Ekosystem OMS składa się z ponad 10 stron internetowych, dlatego też mile widziane są doświadczenia z mikrousługami.

Twoje zadania na stanowisku


 • Praca nad zrozumieniem potrzeb użytkowników i celów biznesowych
 • Udział w spotkaniach SCRUM - Planowanie, Przegląd, Doskonalenie, Retrospekcje itp.
 • Zarządzanie zaległościami, zadaniami, mapą produktów
 • Planowanie strategii i wizji produktu / podproduktów

 • Planowanie i projektowanie integracji z innymi systemami

Czego oczekujemy

 • Doświadczenia z zespołami webowymi 

 • Zarządzanie zaległościami

 • Współpraca z zainteresowanymi stronami

 • Zarządzanie produktem

 • Analiza biznesowa 

 • Wizja produktu

 • Definiowanie wymagań biznesowych

Wymagane

 • Umiejętności komunikacyjne
 • Angielski C1
 • Niemiecki C1

Mile widzane

 • ERP/CRM
 • Microservices
 • Python, JavaScript, Azure

Co oferujemy?

Darmowy parking
Kartę multisport
Kartę obiadową
Budżet szkoleniowy
Długoterminowa praca
Międzynarodowe projekty
Swoboda wyboru narzędzi
Sprzęt do pracy
Best dress code

Każdy pracownik ma szansę zobaczyć, jaki wpływ ma jego praca. Możesz mieć realny wkład w sukces firmy.

W ciągu całego roku często organizowane są różne aktywności, takie jak cotygodniowe sesje sportowe, imprezy integracyjne, comiesięczny drink i wiele innych 😊.